Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

MEDITARIAN AE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022
Διαβάστε Περισσότερα →

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

MEDITARIAN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 1-6-22
Διαβάστε Περισσότερα →

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

MEDITARIAN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ
Διαβάστε Περισσότερα →

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 26-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -2020
Διαβάστε Περισσότερα →

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Meditarian ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε pdf, πατώντας εδώ.
Διαβάστε Περισσότερα →