Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής ευπαθών προϊόντων (3PL)

BANNER5
Η εμπειρία και η γνώση μας στον χώρο της αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων, οι υψηλών προδιαγραφών ψυκτικοί θάλαμοι αλλά και οι στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε συνάψει, μας επιτρέπουν να παρέχουμε  ανταγωνιστικές  υπηρεσίες αποθήκευσης και  διανομής (3PL)
με εξειδίκευση στα προϊόντα υπό ψύξη. Οι υπηρεσίες (3PL) παρέχονται από την θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε, η οποία συστεγάζεται στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.