Εγκαταστάσεις

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της εταιρίας Meditarian A.E στον Ασπρόπυργο Αττικής, καταλαμβάνουν έκταση 20.000 τ.μ. σε ένα οικόπεδο 35 στρεμμάτων, ενώ η μελέτη και η κατασκευή πραγματοποιήθηκαν με αυστηρές και σύγχρονες προδιαγραφές.
Επίσης, η εταιρία διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων έκτασης 3.000 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας σε οικόπεδο 14 στρεμμάτων.
Εξειδικευμένοι Χώροι

Μετά από ειδικές μελέτες, στις εγκαταστάσεις μας έχουν διαμορφωθεί αρκετοί εξειδικευμένοι χώροι υψηλών προδιαγραφών ικανοί να φιλοξενήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις εκάστοτε...

Περισσότερα...
Αυτονομία

Οι εξειδικευμένοι χώροι -στις εγκαταστάσεις μας- έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και να στεγάσει αποτελεσματικά την δραστηριότητα για την οποία...

Περισσότερα...
Υποδομές

Το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ υποστηρίζεται από πληθώρα κεντρικών υποδομών οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εταιριών οι οποίες συστεγάζονται σε αυτό.


Περισσότερα...
Φορτοεκφορτώσεις

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εξοπλισμένες με 26 συνολικά ράμπες φορτοεκφόρτωσης προσφέροντας την επιλογή...Περισσότερα...