Υπηρεσίες

BANNER8b
Μίσθωση βιομηχανικών χώρων

Η MEDITARIAN A.E είναι μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες μίσθωσης βιομηχανικών χώρων στην Ελλάδα. Η διαφοροποίησή μας έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τη μίσθωση αναλαμβάνουμε...

Περισσότερα...
Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων

Οι υψηλού επιπέδου υποδομές, η πολύ καλή γνώση των προδιαγραφών ψύξης, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας...

Περισσότερα...
Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής ευπαθών προϊόντων (3PL)

Η εμπειρία και η γνώση μας στον χώρο της αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων, οι υψηλών προδιαγραφών ψυκτικοί θάλαμοι αλλά και οι στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε συνάψει, μας...

Περισσότερα...
Εμπορία οπωροκηπευτικών και λοιπών τροφίμων

Η εταιρία μας έχει επιλέξει με αυστηρά κριτήρια αξιόπιστους και αξιόλογους προμηθευτές από όλη την Ελλάδα, τα προϊόντα των οποίων και εμπορεύεται, μεριμνώντας πάντα για την ορθή...

Περισσότερα...