Πελατολόγιο

Πελατολόγιο

    Μερικοί από τους πελάτες της εταιρίας:
 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
 • ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
 • ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ
 • BAKE HELLAS ΑΒΕΕ
 • BELL MEAT ΕΠΕ
 • ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ
 • Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
 • MARKET IN ΑΕΒΕ
 • MEAT FACTORY AE
 • ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε
 • MEGA FROST LOGISTICS AE
 • ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
 • ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
 • ΠΕΝΤΕ ΑΕ
 • SOM ΕΠΕ
 • TOMEX RETAIL SA
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • VIONOVA ΕΠΕ