Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της Meditarian ΑΕ

Η Meditarian ΑΕ, σε συνεργασία με τη Sonar Marketing Consulting ολοκλήρωσε την κατασκευή και ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας της εταιρίας.

Ο λιτός σχεδιασμός και οι καθαρές γραμμές της ιστοσελίδας παραπέμπουν στην αμεσότητα που αποτελεί τη βάση της εταιρικής φιλοσοφία της Meditarian AE.

Το website βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) τελευταίας τεχνολογίας και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύψει όλες τις μελλοντικές ανάγκες που δύνανται να προκύψουν λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της εταιρίας (σύστημα αυτοδιαχείρισης, web εφαρμογές κ.α).