Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία
Ισολογισμός 2021
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2020
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2019
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2018
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2015
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2014
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2013
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)

Ισολογισμός 2012
(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf)