Μίσθωση βιομηχανικών χώρων

BANNER8b
Η MEDITARIAN A.E είναι μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες μίσθωσης βιομηχανικών χώρων στην Ελλάδα. Η διαφοροποίησή μας έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τη μίσθωση αναλαμβάνουμε και τη διαχείριση των κεντρικών εγκαταστάσεων, καλύπτοντας σε μεγάλο μέρος
τις ανάγκες λειτουργίας των επιχειρήσεων που φιλοξενούμε. Επίσης παρέχουμε επιπλέον, κεντρικοποιημένες υπηρεσίες όπως τεχνική υποστήριξη, φύλαξη, μυοκτονίες, κεντρική ασφάλιση και άλλες παροχές.