Υποδομές

Υποδομές
Το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ υποστηρίζεται από πληθώρα κεντρικών υποδομών που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εταιριών οι οποίες συστεγάζονται σε αυτό. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: