Καινοτομία – Ευελιξία

Καινοτομία - Ευελιξία
Η καινοτομία μας προέρχεται από τον εναλλακτικό τρόπο χρήσης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεών μας, την ευελιξία στο να κάνουμε συνεχείς τροποποιήσεις, τις υποδομές που έχουμε ήδη δημιουργήσει και τις λύσεις που έχουμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε ώστε να γίνει εφικτό το όλο εγχείρημα.

Οι κτιριακές μας υποδομές έχουν τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζουν απόλυτα με το πρότυπο μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης που υποστηρίζεται με τη σειρά του από ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανολογικά μέσα. Έτσι έχουμε επιτύχει η συστέγαση πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων να μην είναι μόνο εφικτή αλλά και ιδιαίτερα αποδοτική για κάθε επιχείρηση.
Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ μοναδικού στο είδος του, που συνδυάζει αποτελεσματικά τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων με ένα πρωτοποριακό μοντέλο διαχείρισης.

Οι επιχειρήσεις που συστεγάζονται στις εγκαταστάσεις μας καρπώνονται τα οφέλη των κεντρικών υποδομών μιας μεγάλης μονάδας χωρίς όμως να χάνουν την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζονται. Μέσω της κεντρικοποιημένης διαχείρισης από την εταιρία μας, μεγάλου μέρους των εγκαταστάσεων, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα βάρη και επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται.