Εταιρικό προφίλ

BANNER0
H MEDITARIAN Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων από το 2002, με αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων, τη χονδρική και λιανική εμπορία τροφίμων αλλά και τις υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Από το 2006 η εταιρία έχει στοχεύσει στην αξιοποίηση των αξιόλογης έκτασης βιομηχανικών ακινήτων της με έναν πρωτοποριακό τρόπο. Οι βιομηχανικοί χώροι και ο ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός τους έχουν διαχωριστεί με βάση ειδικές με-
λέτες, ώστε να προκύψουν ανεξάρτητες και αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων. Μέρος αυτών των μονάδων διατίθεται προς μίσθωση, ενώ στις υπόλοιπες στεγάζονται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3PL και εμπορίας της ίδιας της εταιρίας. Είμαστε σε θέση λοιπόν να μιλάμε για την δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ μοναδικού στο είδος του.