Εξειδικευμένοι Χώροι

BANNER4
Μετά από ειδικές μελέτες, στις εγκαταστάσεις μας έχουν διαμορφωθεί αρκετοί εξειδικευμένοι χώροι υψηλών προδιαγραφών ικανοί να φιλοξενήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η έκταση των χώρων ποικίλλει από 100 έως 4.000 τ.μ περίπου και ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων.
Οι μελέτες και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει, εξασφαλίζουν την αρτιότητα και λειτουργικότητα του κάθε χώρου. Οι χώροι διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

-ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ)