Ανάπτυξη – Επέκταση

Ανάπτυξη - Επέκταση
Βραχυπρόθεσμος στόχος μας ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του τρόπου και των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων μας καθώς και διεύρυνση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων. Στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης
με την ανοικοδόμηση επιπλέον 7.000τ.μ. Οι νέοι χώροι μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Επίσης στην εγκατάσταση του Σχηματαρίου υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης κατά 3.000τ.μ. περίπου.